Chatbot w rekrutacji? Automatyzacja procesów HR

2021-02-11

W wielu branżach pracodawcy uskarżają się na nielojalność pracowników, którzy odchodzą z firmy w najmniej dla niej odpowiednim momencie. Duża rotacja na stanowiskach nie wynika tylko z rosnących wymagań pracodawcy wobec pracownika, lecz z coraz większej konkurencji na rynku pracy i kuszenia specjalistów lepszym uposażeniem oraz lepszymi warunkami pracy przez innych. Agencje HR mają pełne ręce roboty. Walka o wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem oraz wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach trwa na całego. Dotarcie z ofertą do najlepszych zajmuje często długie tygodnie. W wielu przypadkach rekruterom przychodzi zmierzyć się z ogromną reakcją na ogłoszenie o naborze. Wybór tego jednego, który spełni wszelkie kryteria naboru nie jest łatwy, zaś przy kilkuset aplikujących staje się procesem żmudnym i wyjątkowo czasochłonnym. Z pomocą branży HR przychodzi sztuczna inteligencja. Chatbot w rekrutacji pracowników? Czy chatboty mogą wspierać pracę działów HR? Czy branża human resources jest kolejną, która może mieć z ich pracy korzyści?

Rekrutacja to prezentacja

W procesie rekrutacji zaprezentować siebie musi przede wszystkim kandydat na stanowisko. Proces rekrutacji zaczyna się od przesłania CV, listu motywacyjnego, zdjęcia oraz innych stosownych dokumentów. Niekiedy wymagane jest wykonanie jakiegoś prostego zadania testowego lub wypełnienie formularza. Na podstawie zebranych informacji pracownik agencji lub działu HR dokonuje selekcji wstępnej. Ale to tylko jedna strona medalu. Ceniący swoją wartość kandydaci też mają swoje oczekiwania na tym etapie. Nikt nie chce aplikować w ciemno. Prezentacja przyszłego pracodawcy – dokonań, wizji rozwoju, struktur – spotka się z zainteresowaniem każdego aplikującego. Wiele ofert na popularnych portalach HR posiada znikome informacje o pracodawcy – niekiedy zawarte w dwóch zdaniach. Wielu pracodawców nie wypełnia swojego profilu starannie lub nie robi tego wcale.

Korzystając ze sztucznej inteligencji dedykowanego (ze starannie uzupełnioną biblioteką informacji na temat firmy) chatbota, w tempie ekspresowym zaprezentujemy m.in.: jej sukcesy, warunki pracy w przedsiębiorstwie, oczekiwania pracodawcy, a także pozafinansowe korzyści bycia pracownikiem tej właśnie firmy. Ale przecież lista informacji może być znacznie dłuższa. Pracodawca, jeśli szuka tych najlepszych, powinien zadbać o właściwe wobec nich zaprezentowanie swojej firmy. Chatbot w rekrutacji może spełniać liczne role – od wirtualnego agenta, po ambasadora pracodawcy.

Chatbot w rekrutacji – precyzja od samego początku

Kolejne etapy rekrutacji również nie należą do łatwych. Długa lista kandydatów to duża ilość CV do starannego przeanalizowania. Już na etapie zbierania dokumentów można wiele kandydatur odrzucić. Wielu potencjalnych kandydatów zwykle i tak nie spełnia wszystkich kryteriów podanych w anonsie. Odpowiednio zaprojektowany chatbot może dokonywać wstępnej selekcji już na tym etapie. Może przeprowadzić rozmowę, w której oczekiwane i precyzyjnie określone kompetencję oraz zawodowe doświadczenie będą musiały być wyraźnie potwierdzone.

Na tym etapie może być wyłoniona grupa kandydatów o profilach mocno już sprecyzowanych. Wstępna selekcja zatem odbędzie się z udziałem sztucznej inteligencji zaprogramowanej na wczesne wyłonienie jak najwęższej grupy kandydatów. Kolejny etap będzie już mniej czasochłonny, albowiem to chatboot dokona precyzyjnej selekcji spośród wszystkich chcących aplikować na dane stanowisko. Chatbot – zaprogramowany wirtualny łowca głów wyłoni wąską grupę, dokładnie odpowiadającą profilowi opisanemu w ogłoszeniu. Agentowi pozostanie już tylko kontakt telefoniczny i umówienie się na rozmowę w siedzibie agencji lub przedsiębiorstwa. Ale i to można zautomatyzować. Wszyscy zyskują na cennym czasie.

Wirtualna sekretarka – chatbot

To nie są wszystkie możliwość chatbota. Sztuczna inteligencja może zastąpić człowieka w wielu innych etapach procesu rekrutacji. Chatbot w rekrutacji może spełniać rolę wirtualnej sekretarki. W trakcie pogawędki z botem kandydat, z już wyłonionej wąskiej grupy, może być poproszony o podanie wolnych terminów, w których może stawić się na spotkanie. Dysponujący biblioteką danych (zaprogramowany) wirtualny agent (e-sekretarka) dobierze wolny termin tak, aby obie strony mogły się spotkać w niekolidującym z innymi spotkaniami.

Rozwój sztucznej inteligencji sprawia, że możliwości chatbotów stale rosną. Nawet w trakcie lektury tego artykułu mogą pojawić się nowe rozwiązania, pomysły i wdrożenia, o których dowiesz się w trakcie kontaktu ze specjalistami z naszej firmy. W agencji Warsaw Media House stale pracujemy nad unowocześnianiem naszych botów. Chatbot w rekrutacji to nowoczesność w każdym calu! Zadzwoń, umów się z nami na spotkanie, przedstaw nam swoje oczekiwania, a my na pewno zaskoczymy Cię naszymi pomysłami.

Chatbot w rekrutacji? Ro-bot do zadań specjalnych

Sztuczna inteligencja krok po kroku wspiera człowieka, ale też i wypiera z wielu obszarów aktywności do tej pory zarezerwowanych tylko dla niego. Wirtualne wsparcie w obszarze HR, które uzyska agencja lub bezpośrednio pracodawca, szybko da korzyści także ekonomiczne. Usprawniając komunikację w tym obszarze uciekamy od konieczność zatrudnienia dodatkowego specjalisty do zadań specjalnych, czyli do wstępnego przygotowywania wąskiej listy kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.

Bot usprawnia procesy, którymi od teraz może zajmować się znacznie mniejszy zespół rekruterów.W przypadku wykorzystania ich potencjału w komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, po przekazaniu botom licznych zadań, kompetencje pracowników można wykorzystać w nowych lub zaniedbanych obszarach. Korzystanie z botów buduje wizerunek firmy otwartej na nowe technologie, zarządzanej nowocześnie, spoglądającej w przyszłość. Wiele firm na świecie i w Polsce korzysta z tych udogodnień od dawna i z zadowoleniem.

Onboarding. Witaj na pokładzie

Podpisanie umowy o pracę kończy proces rekrutacji, ale rozpoczyna kolejne. Po wyłonieniu nowych pracowników trzeba wdrożyć szereg mechanizmów, dzięki którym zdobędą niezbędną wiedzę, przyswoją umiejętności i oczekiwane w nowym środowisku zachowania. Tu znów pojawia się pole do popisu dla botów. Nowoczesny onboarding realizowany przez cierpliwe i dokładne boty, przebiega szybciej i jest efektywniejszy. Proces wdrażania nowych pracowników z udziałem sztucznej inteligencji w postaci botów może się znacznie skrócić.

Sztuczna inteligencja, oprócz starannego przekazania informacji o zakresie obowiązków, może przeprowadzać szkolenia BHP, informować o obowiązujących regulaminach, procedurach, etc.  Boty wykorzystywane w komunikacji wewnętrznej będą dostarczały w postaci elektronicznej niezbędnych dokumentów: formularzy, ankiet, regulaminów, itp.  Sztuczna inteligencja może być wykorzystana do weryfikacji poprawności ich wypełnienia, ich kompletności, etc. Bot może informować, szkolić, gromadzić informacje i weryfikować zebrane dane. Chatbot działa bez ograniczeń co do miejsca i czasu.

Boty-lko nowoczesność ma sens!

Polskie firmy wdrażają nowoczesne rozwiązania w postaci sztucznej inteligencji botów bardzo chętnie. Nikogo to nie dziwi. Widzą w nich bowiem jeden z ważnych elementów dalszego rozwoju. Fakt, że krajowe firmy są autorami tych nowoczesnych koncepcji może jedynie napawać dumą. Warsaw Media House należy do liderów innowacyjnych rozwiązań m.in. w zakresie sztucznej inteligencji dla biznesu. Możliwości w tej dziedzinie są nieograniczone.

Wykorzystywanie sztucznej inteligencji botów do automatyzacji przeróżnych procesów w zakresie HR oraz w dalszych niezbędnych procesach związanych z prawidłowym osadzeniem nowych pracowników w strukturze przedsiębiorstwa, wynikać powinno z konsekwentnej polityki jego rozwoju. Nowoczesne przedsiębiorstwo zatrudniające nowoczesne kadry wymaga nowoczesnych rozwiązań w każdym obszarze. Wykorzystanie sztucznej inteligencji botów, chatbotów i voicebotów do automatyzacji wielu innych wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie na pewno świadczy o jego nowoczesności. Sztuczna inteligencja ma sens.

Chatbot – zaprogramowany na sukces

Na sukces Twojego biznesu! Częsta rotacja kadry pracowniczej powinna być sygnałem, że w firmie dzieje się coś nieprawidłowego. Co sprawia, że wykwalifikowani, przez nas wyszkoleni, z wieloletnim doświadczeniem pracownicy szukają nowego pracodawcy? Badanie potrzeb, oczekiwań i nastrojów wśród pracowniczej kadry, dokonywane za pomocą wirtualnego ankietera na pewno da odpowiedź. Zebrane informacje będą znacznie cenniejsze niż te, których pozyskaniem zajmowałby się człowiek – też pracownik. Do wnikliwej analizy i trafnych wniosków potrzebujemy prawdziwych informacji, dotykających nie tylko istotnych, ale także i pozornie błahych problemów, o których pracownik w rozmowie ani z przełożonym, ani z ankieterem nie wspomni.

Chatbot w roli ankietera zapewnia pracownikowi anonimowość. Zebrane informacje mogą posłużyć do wprowadzenia istotnych i oczekiwanych przez pracowników zmian, dzięki którym będą mogli realizować swoje zawodowe ambicje skuteczniej. Inwestujemy w pracownika nie po to, aby korzystał na tym innym pracodawca. Swobodny dostęp do chatbota i gwarancja anonimowości powoduje większą otwartość i śmiałość wypowiedzi, chęć wyrażenia opinii, skłania do podzielenia się spostrzeżeniami i pomysłami. Tak zebrane informacje są prawdziwsze, pozwalają uchwycić głębię problemów, a zatem – przedstawić lepszą diagnozę.

Badaj, analizuj, decyduj – z czatbotem

Nadmierna rotacja pracowników odgrywa dość istotną rolę w polityce kadrowej każdego przedsiębiorstwa. Usprawnienie przepływu informacji, w związku z automatyzacją procesów ich gromadzenia i przetwarzania za pomocą sztucznej inteligencji botów, przyśpieszy reakcje na zaistniałe problemy. Bot może gromadzić cenne informacje, na podstawie których poznasz np. plany zawodowe swoich pracowników, ale też szybciej wychwycisz oznaki niezadowolenia z braku awansu, podwyżek, premii… Dzięki pracy wykonanej przez chatbota dotrą do ciebie opinie szeregowych pracowników, poznasz ich reakcje na złe zarządzanie oraz przejawy niekompetencji kadry wyższego i niższego szczebla. Chatbot będzie Twoim najlepszym partnerem w kształtowaniu polityki kadrowej.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych możliwościami sztucznej inteligencji botów, chatbotów i voicebotów w automatyzacji procesów kadrowych istotnych dla prawidłowego funkcjonowania i dalszego rozwoju przedsiębiorstwa oraz automatyzacji procesów rekrutacji w agencjach HR. Chatbot w rekrutacji zdecydowanie usprawnia wyłanianie kandydatów do dalszych rozmów. Dla właścicieli przedsiębiorstw staje się wirtualnym partnerem i doradcą w podejmowaniu trafnych decyzji m.in. kadrowych.

Jak skutecznie pozycjonować strony?
21%
leadów więcej

Fałszywe opinie - jak sobie z nimi radzić?
Zadzwoń! +48 577 477 530