Co grozi dziecku za hejt?

2021-05-10

Haker, Atak, Maska, Internet, Anonimowy, Binarny, Jeden

Poczucie anonimowości w Internecie ułatwia szerzenie się hejtu. O ile osoby dorosłe zazwyczaj są świadome konsekwencji swoich czynów czy opinii wyrażanych w Internecie, o tyle dzieci często ulegają pokusie zostania hejterem. Bez względu na to czy dziecku się po prostu nudzi, czy chce się przypodobać rówieśnikom – powinno zdawać sobie sprawę z tego, co grozi dziecku za hejt. To na nas, rodzicach znajduje się odpowiedzialność za uświadomienie dziecku, że mimo młodego wieku, nie jest bezkarne. A hejterzy w Internecie wcale nie są anonimowi.

Wiek dziecka, a odpowiedzialność za hejt

Kara jaka może być wymierzona w osobę nieletnią za hejt w Internecie jest zależna od wieku. Za czyny dziecka poniżej 13 roku życia odpowiadają rodzice. W skrajnych przypadkach sąd może nawet ograniczyć im władze rodzicielską lub nałożyć nadzór kuratora. Pamiętajmy o tym, że social media takie jak Facebook czy TikTok dostępne powinny być dla osób powyżej 13 roku życia. Zakładanie profili na tych portalach młodszym osobom jest łamaniem samego regulaminu portalu. Najmniejszą konsekwencją jaką można ponieść w takiej sytuacji jest zbanowanie konta dziecka przez administratorów portalu. A tym samym, zablokowanie dostępu do profilu.

Osoby powyżej 13 roku życia powinny zdawać sobie sprawę z tego, że za hejt w Internecie odpowiadają już samodzielnie. W przypadku osób pomiędzy 13 a 17 rokiem życia, hejter zostaje postawiony przed Sądem Rodzinnym. Sąd stosuje w jego sprawie Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. Hejterskie komentarze mogą zostać uznane za przejaw demoralizacji. Młodej osobie grożą wtedy środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze. Wśród nich można wymienić między innymi: obserwację w podmiocie leczniczym, nadzór kuratora czy umieszczenie w zakładzie poprawczym lub ośrodku wychowawczym.

Szczegółowa lista środków, które mogą zostać zlecone przez sąd znajduje się w art. 6 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Inaczej przedstawia się sytuacja osób pomiędzy 17 a 18 rokiem życia. Mimo niepełnoletności takim osobom grozi odpowiedzialność karna. Takiej osobie grożą więc kary przewidziane za hejt w Kodeksie Karnym, to jest grzywna lub ograniczenie wolności. Jedynie w szczególnych sytuacjach, sąd zamiast kary, może zastosować wobec nieletniego środki wychowawcze, lecznicze lub poprawcze.

Na czym polega ochrona wizerunku w sieci?

Wiele osób zastanawia się, dlaczego nawet w przypadku osób nieletnich za hejt przewidziane są tak wysokie kary. Niektórzy zastanawiają się także, jak można namierzyć hejtera po IP i czy faktycznie można postawić dziecko w stan oskarżenia przed sądem? Namierzenie hejtera po IP jest stosunkowo proste, nawet jeśli korzystał on z publicznego WIFI. Pamiętajmy jednak o tym, że takie dane mogą ustalać tylko organy ścigania. Właśnie z tego powodu, wiele spraw związanych z hejtem swoje zakończenie znajduje w sądzie. Uciążliwy hejt jest bowiem działaniem utrudniającym funkcjonowanie firmy.

Obecnie zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy są coraz bardziej świadome swoich praw. To właśnie z myślą o ochronie wizerunku w sieci przewidziano tak wysokie kary za hejt w Internecie. Wielu przedsiębiorców korzysta również z pomocy agencji PR, które mają za zadanie walczyć z hejtem i nieuczciwą konkurencją w imieniu firmy. Jedną z takich agencji jest warszawska WMH Agency. Dzięki takim działaniom, coraz więcej osób ma świadomość, że czarny PR nie popłaca, a żaden hejter nie może czuć się bezkarny.

Jak skutecznie pozycjonować strony?
21%
leadów więcej

Fałszywe opinie - jak sobie z nimi radzić?
Zadzwoń! +48 577 477 530