Co to jest i jak budować CSR w firmie ?

2022-05-13

CSR – strategia zarządzania polegająca na tym, że firmy w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają korzyści społeczne, aspekty środowiskowe czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, zwłaszcza z pracownikami.

 

 

Bycie odpowiedzialnym społecznie oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, relacji środowiskowych firmy oraz dostarczanie informacji o tych działaniach, przyczynianie się do konkurencyjności firmy oraz tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. 28 października 2010 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO), po ponad pięciu latach pracy z grupą ekspertów z 99 krajów, opublikowała normę ISO 26000. Norma ta jest organizacją wiedzy o odpowiedzialności (Corporate Social Odpowiedzialność CSR). ISO 26000 nie jest certyfikacją. Jest to jednak praktyczny przewodnik po zasadach odpowiedzialnego biznesu i zawiera wytyczne dla wszystkich typów organizacji (nie tylko firm), niezależnie od wielkości czy lokalizacji. Norma ISO 26000 wyróżnia następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu: ład organizacyjny, prawa człowieka, relacje społeczne, środowisko, uczciwe praktyki rynkowe, relacje konsumenckie, zaangażowanie więzi społeczne.

Jak skutecznie pozycjonować strony?
21%
leadów więcej

Fałszywe opinie - jak sobie z nimi radzić?
Zadzwoń! +48 577 477 530