Czyn nieuczciwej konkurencji

2020-08-19

W 1993 czyli w czasach sprzed Internetu uchwalono obowiązujące do dziś przepisy związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji

Mimo, że treść ustawy odbiega znacząco od obecnych realiów gospodarczych, to jej zapisy nadal pozostają wiążące. W dobie opiniowania, recenzowania i wystawiania komentarzy w sieci artykuł 11 tej że ustawy stanowi skuteczną broń w walce o reputację w sieci. Przypomnijmy, że negatywne opinie w 90 % powstają poprzez publikację wpisów w ogólnodostępnych stronach przez nieuczciwą konkurencję. W tym miejscu należy jasno zasygnalizować, że zjawisko czarnego PR ma się całkiem dobrze. W sieci coraz pojawiają się oferty płatnego wystawienia negatywnych opinii. W związku z powyższym firmy powinny zadbać o prawne rozwiązanie problemu pomówień w sieci.

Zgodnie z Art. 11. Czyn nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.0.419 t.j. – Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) wskazane wpisy naruszają, w szczególnym stopniu poniższe podpunkty ustawy:

pkt 1: Ponieważ rzekomy były pracownik  ujawnia tajemnicę handlową.

pkt 3: Ponieważ wskazany komentarz prezentuje tajemnicę przedsiębiorstwa i ta osoba była nieuprawniona do rozpowszechniania tej informacji bez naszej wiedzy.

pkt 7: Pozyskując wiedze o praktykach przedsiębiorstwa  narusza tajemnice przedsiębiorstwa.

Interpretując powyższy fragment ustawy należy zwrócić uwagę, na fakt, że częstą praktyką nieuczciwej konkurencji przez pozyskanie tajemnicy handlowej. W tym przypadku nasz biznesowy rywal, wykorzysta ten fakt, aby podważyć naszą renomę w sieci. Zgodnie z punktem 3, nie można takich informacji rozpowszechniać i upubliczniać bez zgody. Tym samym złamanie tej ustawy grozi sankcjami karnymi i finansowymi. Udowodnienie tego faktu nie stanowi żadnego problemu. Policja jest w stanie ustalić adres IP osoby,  która wystawiła wpis. Następnie pozyskać jej dane i przekazać do Sądu.

Punkt 7 wskazane ustawy odnosi się do sytuacji, gdy były pracownik wystawia na rzecz naszej firmy szkalujące wpisy. Co do zasady, nikt zatrudniając pracownika nie myśli o jego zwolnieniu bądź konsekwencjach, jakie mogą nastąpić z tego powodu. Co więcej przedsiębiorcy ufają i powierzają zadania związane z przetwarzaniem i wykorzystaniem tajemnicy przedsiębiorstwa, np. stosowanym praktykom sprzedaży, rabatom czy wysokości wynagrodzenia. Upublicznienie tych informacji może spowodować nadszarpnięcie wizerunku w sieci. Kolejną dolegliwością są negatywne komentarze i opinie.

Jako rekomendację WMH AGENCY, wskazuje:

  • -zawieranie umów o zachowaniu poufności, nawet po ustaniu stosunku pracy
  • -rozwiązywanie sporów w sposób polubowny
  • -korzystanie z mediatorów w przypadku działań nieuczciwej konkurencji
  • -planowanie komunikacji PR
Jak skutecznie pozycjonować strony?
21%
leadów więcej

Fałszywe opinie - jak sobie z nimi radzić?
Zadzwoń! +48 577 477 530