Do grona naszych Klientów dołącza Karkowski Park Technologiczny

2020-07-29

Do grona naszych Klientów dołącza Karkowski Park Technologiczny.

Przedmiotem działań jest szereg usług PR, w których skład wchodzą:

  1. a) rekomendacje tekstów reklam,
  2. b) przygotowanie wytycznych graficznych do reklam,
  3. c) targetowanie reklam na wskazane przez zamawiającego regiony,
  4. d) planowanie czasów emisji i emisji reklam,
  5. e) zakup miejsca i czasu reklamowego w mediach wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiającego media planie, analityki skuteczności reklam,
  6. f) optymalizacja kosztów reklam, rekomendowanie Zamawiającemu zmian w treściach w celu podniesienia skuteczności kampanii,
  7. g) raportowanie Zamawiającemu,
  8. h) copywriting.

Strony ustalają, iż maksymalna wartość wynagrodzenia należna Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy to jest wynagrodzenie z tytułu obsługi kampanii reklamowej oraz wynagrodzenie z tytułu wykupu miejsca i czasu reklamowego wyniesie łącznie do kwoty 81 600 zł netto.

materiał prasowy WMH sp. z o. o sp.k

Jak skutecznie pozycjonować strony?
21%
leadów więcej

Fałszywe opinie - jak sobie z nimi radzić?
Zadzwoń! +48 577 477 530