Konkurencja używa nazwy firmy w adwords

2020-08-21

Pozycjonowanie stron coraz częściej związane jest ze zjawiskiem czarnego PR

Wykorzystanie nazwy firmy konkurencji jest coraz powszechniejszą praktyką zdobycia przewagi konkurencyjnej. Wykorzystywanie cudzej firmy do polepszenia własnych wyników wyszukiwania jest określane  jako  „Meta-tagging” i jest często wykorzystywana właśnie przy pozycjonowaniu stron internetowych. Pojęcie to oznacza w dużym uproszczeniu umieszczenie w kodzie źródłowym swojej strony internetowej określonych słów kluczowych, które powodują, że dana strona jest wyświetlana w wynikach wyszukiwarki google.pl po wpisaniu ww. słów do przedmiotowej wyszukiwarki.

Powyżej przedstawione działania nie tylko naruszają dobra osobiste firm, ale też stanowią czyn niedozwolonej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz stanowią pogwałcenie przysługującego przedsiębiorcy prawa do firmy. Potwierdzeniem tego jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 marca 2010r. o sygn. akt XX GC 777/09, w którym Sąd ten orzekł, iż: „W ten sposób doszło do naruszenia prawa do firmy, bowiem naruszenie takie może nastąpić poprzez posługiwanie się nie tylko pełna nazwą, ale i jej częściami, jeżeli w sposób wystarczający ta część spełnia funkcję indywidualizującą, umożliwiając identyfikację i odróżnienie przedsiębiorcy od innych podmiotów, mając dostateczna moc dystynktywną. Jednocześnie, w ocenie Sądu Apelacyjnego, nie jest dopuszczalne użycie firmy innego przedsiębiorcy (w tym przypadku części firmy), które polega na wykorzystywaniu jej w wyszukiwarkach internetowych w celu ukazania swojej oferty w analogicznych usługach, nawet jeżeli nie wiąże się to z eliminacją właściciela danej witryny internetowej. Sąd Apelacyjny ocenił, że pozwany poprzez użycie firmy powódek korzysta z określonej renomy ich firmy, bazy klientów ją znających i kojarzących z określoną działalnością, w ten sposób umożliwia sobie dotarcie do większej liczby potencjalnych klientów i wdziera się klientelę powódek, przechwytując tę klientelę lub jej część.”

 

Nadto, warto również w tym miejscu przywołać wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 lutego 2017r., o sygn. akt I ACa 740/16

W którym tenże Sąd zdefiniował działalność polegającą na wykorzystywaniu cudzej firmy do polepszenia własnych wyników wyszukiwania jako:  „Meta-tagging jest często wykorzystywany przy pozycjonowaniu stron internetowych. Po wprowadzeniu oznaczonego hasła do wyszukiwarki (np. zawierającego znak towarowy, nazwę firmy), wyszukiwarka niejako „przekierowuje” do stron internetowych nie związanych z pożądanym oznaczeniem. Umieszczenie przez konkurencje w kodzie źródłowym swoich stron internetowych nazwy naszej firmy lub jej akronimu, powoduje zmianę na korzyść wyników wyszukiwania w porównaniu z wynikiem jaki by uzyskał bez zastosowania tego zabiegu. Również reklama z wykorzystaniem słów kluczowych (keywords advertising) powoduje, iż razie wpisania przez użytkownika konkretnego, słowa/hasła do wyszukiwarki, oprócz obiektywnie otrzymywanych rezultatów wyszukiwania, pojawiają się również linki sponsorowane, które prowadzą do stron firm zajmujących się działalnością korespondującą z hasłem wpisanym w wyszukiwarce.” W przedmiotowym wyroku Sąd Apelacyjny stwierdził także, że działalność taka jest sprzeczna z dobrymi obyczajami oraz bezprawna. Tym samym konkurencja celowo wykorzystuje nazwę firmy, aby tym samym dokonać manipulacji wyników wyszukiwania w ten sposób, że każdy internauta szukający informacji naszej firmie wejście na stronę nieuczciwego konkurenta.

Rozwiązaniem tej sytuacji jest wniosek o zaprzestanie naruszania dóbr osobistych skierowany wobec nieuczciwej konkurencji. Rekomendujemy również skierowanie skargi na Policję w celu dochodzenia swoich roszczeń na drodze karnej.

Jak skutecznie pozycjonować strony?
21%
leadów więcej

Fałszywe opinie - jak sobie z nimi radzić?
Zadzwoń! +48 577 477 530