nieuczciwa konkurencja

Na czym polega nieuczciwa konkurencja?

2019-11-13

Na czym polega nieuczciwa konkurencja? Wbrew pozorom jest to niestety powszechne zjawisko, z którym wiele osób stara się walczyć, lecz jak to często bywa, jest to swojego rodzaju walka z wiatrakami. Polskie prawo nie pomaga w zwalczaniu tego typu praktyk, a więc wiele firm, które grają nie fair, czuje się swobodnie. Co robić, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji?

Na czym polega nieuczciwa konkurencja

Na czym polega nieuczciwa konkurencja?

W Polsce mamy ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która wprost definiuje je jako działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy, lub klienta. Nie da się ukryć, że jest to dosyć uniwersalny zapis, ponieważ „dobre obyczaje” można interpretować na różne sposoby. Warto jednak dodać, że definiowane są informacje dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji.

Czyny nieuczciwej konkurencji?

1. Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa – chodzi tutaj o to, że nie można podszywać się pod nazwę oraz logo innego sklepu. Warto jednak pamiętać, że dotyczy to również kopiowania lub stosowania podobnego logotypu, lub skrótu.
2. Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług – nie można sprzedawać podrobionych i tak zwanych replik produktów.
3. Fałszywe oznaczenie pochodzenia geograficznego produktów – jest absolutny zakaz podawania informacji na etykiecie, że na przykład produkt został wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej, a w rzeczywistości został on wyprodukowany w Indiach.
4. Fałszywe albo oszukańcze użycie chronionych nazw geograficznych i chronionych nazw pochodzenia – bardzo często niektóre firmy wykorzystują nazwy chronionych produktów regionalnych, co jest nielegalne.
5. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – nie można przekazywać ani ujawniać cudzych informacji, które mają pozostać poufne.
6. Nakłanianie do rozwiązania lub zerwania umowy – niestety, bardzo wiele firm próbuje sobie podkupić klientów, oferując im niższe ceny, jeśli do nich przejdzie dany klient.
7. Naśladownictwo produktów – nie można tworzyć takich samych produktów co inna firma.
8. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji – chodzi tutaj oczywiście o umieszczanie nieprawdziwych opinii, posługiwanie się nieistniejącymi certyfikatami itp.
9. Nieuczciwa lub zakazana reklama – nie można tworzyć reklam, które zawierają nieprawdziwe informacje, naśladują inną firmę lub porównuje produkty.
10. Utrudnienie dostępu do rynku innym przedsiębiorstwom – dotyczy to wszelakich działań, które przeszkadzają w dostarczeniu produktów przez inne firmy. Chodzi tutaj na przykład o dumpingowe ceny.
11. Sprzedaż lawinowa – czyli proponowanie klientom nabycia towarów przez składanie im obietnic.

Na czym polega nieuczciwa konkurencja - rady

Co grozi za stosowanie nieuczciwej konkurencji?

Przede wszystkim, jeśli faktycznie dojdzie do tego, że dana firma wykorzystuje nieuczciwe praktyki. Jest ona narażona na karę zaczynającą się od grzywny, aż do kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Jak skutecznie pozycjonować strony?
21%
leadów więcej

Fałszywe opinie - jak sobie z nimi radzić?
Zadzwoń! +48 577 477 530