PR Kryzysowy

Co to jest PR Kryzysowy

PR kryzysowy to specjalistyczna dziedzina public relations, która zajmuje się przygotowywaniem i realizacją działań mających na celu zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w firmie lub organizacji. Celem PR kryzysowego jest minimalizacja negatywnych skutków dla reputacji i wizerunku firmy oraz ochrona interesów jej klientów. Agencje PR kryzysowego pomagają w identyfikacji i analizie zagrożeń, opracowaniu strategii reagowania na kryzys oraz w komunikacji z mediami i opinii publicznej. W ramach działań PR kryzysowego stosuje się różne narzędzia i metody, takie jak media training, tworzenie komunikatów prasowych, organizowanie konferencji prasowych czy prowadzenie działań w social media.

Monitoruj opinie w sieci !

Monitoring opinii w sieci to proces śledzenia wypowiedzi internautów na temat danej marki, produktu lub usługi. Ma na celu poznanie opinii użytkowników oraz ich reakcji na działania podejmowane przez firmę w internecie. Dzięki monitorowaniu opinii w sieci firma może lepiej zrozumieć oczekiwania swoich klientów, dostosować swoją ofertę oraz poprawić wizerunek swojej marki. Proces ten obejmuje zbieranie i analizowanie danych z różnych źródeł, takich jak serwisy społecznościowe, fora dyskusyjne, blogi czy portale branżowe. W ramach monitoringu opinii stosuje się narzędzia, które pozwalają na automatyczne wyszukiwanie i analizowanie wypowiedzi internautów na określonych tematach lub słowach kluczowych. Dzięki monitorowaniu opinii w sieci firma może szybko reagować na negatywne komentarze lub sygnały dotyczące swojej działalności i podejmować odpowiednie kroki, aby poprawić relacje z klientami i wizerunek swojej marki.

Kryzysy mediowy pod kontrolą

Kryzysy mediowe to sytuacje, w których wizerunek firmy lub organizacji ulega negatywnemu wpływowi z powodu działań lub zdarzeń, które stają się przedmiotem zainteresowania mediów. W takiej sytuacji ważne jest, aby działać szybko i skutecznie, aby uniknąć dalszych negatywnych skutków dla wizerunku firmy. Aby utrzymać kryzys mediowy pod kontrolą, firma powinna przygotować plan działania na wypadek sytuacji kryzysowej, który obejmuje m.in. zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń, opracowanie procedur postępowania w sytuacji kryzysowej oraz określenie osób odpowiedzialnych za realizację działań. W przypadku wystąpienia kryzysu mediowego ważne jest również szybkie i skuteczne działanie, w tym przede wszystkim: zbieranie i analizowanie informacji, komunikowanie się z mediami oraz reagowanie na sygnały z opinii publicznej. Warto pamiętać, że kryzys mediowy może dotyczyć nie tylko samej firmy, ale także jej partnerów biznesowych lub klientów, dlatego ważne jest, aby działać w sposób koordynowany i profesjonalny.

Kasujemy hejt i pomówienia

Moderowanie hejtu to proces kontrolowania i usuwania obraźliwych lub agresywnych treści w internecie. W dzisiejszych czasach, wraz z rosnącą popularnością social mediów, moderowanie hejtu staje się coraz bardziej ważne dla ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników sieci. Moderowanie hejtu może być prowadzone przez osoby zatrudnione przez platformy internetowe lub przez zespoły moderacyjne, które działają na rzecz ochrony użytkowników przed obraźliwymi treściami. W ramach moderowania hejtu stosuje się różne metody, takie jak: usuwanie nieodpowiednich treści, blokowanie użytkowników, którzy łamią regulamin lub zgłaszanie naruszeń odpowiednim organom. Moderowanie hejtu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników w internecie oraz ochronę ich prywatności i dobrego imienia. Warto pamiętać, że każdy użytkownik internetu powinien dbać o kulturę wypowiedzi w sieci i unikać obraźliwych lub agresywnych treści. Usuwamy treści z portali takich jak: Gowork, Cylex, Panorama Firm, Google Maps.

Sposób realizacji marketingu kryzysowego:
Identyfikacja hejtu

Identyfikacja hejtu to proces rozpoznawania i klasyfikowania obraźliwych, agresywnych i wrogich treści w internecie. Często wymaga to wykorzystania zaawansowanych narzędzi analitycznych, które pozwalają na analizę treści w sieci oraz wykrywanie wzorców i tendencji.

Strategia PR

WMH AGENCY opracuje plan działań mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku firmy lub organizacji w oczach jej interesariuszy. Strategia ta obejmuje szereg działań, które mają na celu osiągnięcie określonych celów, takich jak zwiększenie rozpoznawalności marki, poprawa relacji z klientami, partnerami biznesowymi czy zwiększenie zaangażowania pracowników

Kasowanie opinii

Usuwanie obraźliwych, agresywnych i wrogich treści w internecie. Często wymaga to interwencji moderatorów lub zespołów ds. bezpieczeństwa internetowego, którzy usuwają takie treści na podstawie zgłoszeń użytkowników lub własnych analiz.

Monitoring opinii

Będziemy trzymać rękę na pulsie 24h/ dobę przez siedem dni w tygodniu walcząc z ewentualnym personalnym hejtem i negatywnymi opiniami. Dzięki moderowaniu treści zatroszczymy się o to, aby w Internecie znalazło się jak najwięcej pozytywnych wzmianek o Tobie i Twoim biznesie.

Raport

Kasowanie hejtu to ważny element działań związanych z bezpieczeństwem w sieci, który ma na celu ochronę prywatności i bezpieczeństwa użytkowników internetu. Po zakończeniu czynności sporządzimy szczegółowy raport.

Zajmujemy się kreowaniem e-wizerunku przedsiębiorstw i osób prywatnych.