Piotr Sulewski powołany na funkcję biegłego sądowego w dziedzinie marketingu

2021-05-12

Piotr Sulewski, Prezes Zarządu WMH sp. z o.o. sp.k., wybrany na funkcję biegłego sądowego

W Sądzie Okręgowym m.st. Warszawy w Warszawie, przyczynia się do wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie marketingu swoją głęboką wiedzą i doświadczeniem. Jego praca jako biegłego sądowego obejmuje kluczowe aspekty analizy umów SEO, oceny kampanii marketingowych i dogłębnej analizy danych marketingowych, co ma istotne znaczenie dla rozstrzygania sporów sądowych w tych obszarach.

 

google maps

Absolwent Uczelni Łazarskiego na kierunku Zarządzanie projektami i posiadacz tytułu MBA (Master of Business Administration), Piotr Sulewski wykazuje się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również bogatą praktyką w branży. Obecnie kontynuuje swoje kształcenie w zakresie analiz marketingowych w Akademii Leona Koźmińskiego, co pozwala mu na ciągłe poszerzanie swoich kompetencji.

Jako biegły sądowy, Piotr Sulewski specjalizuje się przede wszystkim w analizie umów SEO

Jego zadaniem jest ocena zgodności zawartych w nich postanowień z obowiązującymi normami i praktyką rynkową, co jest kluczowe w rozstrzyganiu sporów dotyczących optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych. Wnikliwie bada on, czy umowy SEO zostały prawidłowo skonstruowane i czy ich realizacja odpowiada ustaleniom oraz standardom branżowym. Kolejnym ważnym aspektem jego pracy jest analiza danych marketingowych. Piotr Sulewski dokonuje oceny skuteczności różnych strategii marketingowych, biorąc pod uwagę złożone czynniki rynkowe i behawioralne. Jego umiejętność interpretacji danych pozwala na rzetelne ocenianie efektywności działań marketingowych, co jest niezmiernie ważne w kontekście rozstrzygania sporów sądowych w tej dziedzinie. Ocenianie kampanii marketingowych to kolejny obszar, w którym Piotr Sulewski wykazuje swoje umiejętności. Jako biegły ocenia on zgodność realizacji kampanii z umowami, analizuje ich efektywność i zasięg oraz ocenia, czy kampanie te były prowadzone w sposób etyczny i zgodny z prawem. Jego ekspertyzy w tej dziedzinie często okazują się kluczowe w wydawaniu sprawiedliwych orzeczeń. Jako doświadczony praktyk biznesu, zarządzający i koordynujący pracą Spółki, Piotr Sulewski doskonale rozumie mechanizmy rynku i specyfikę pracy w branży marketingowej. Jego specjalizacja w analizie danych pozwala mu na głębokie zrozumienie trendów rynkowych i zachowań konsumentów, co jest nieocenione w procesie oceniania działań marketingowych.

Jak skutecznie pozycjonować strony?
21%
leadów więcej

Fałszywe opinie - jak sobie z nimi radzić?
Zadzwoń! +48 577 477 530