Pomówienie, czyli przestępstwo z art. 212 KK

2021-05-28

Paragraf Binarnych, Kod, Wartość Null, Jeden, Prawo

W internecie często możemy natknąć się na niepochlebne wręcz hejtujące opinie na różne tematy. Zazwyczaj, dopóki temat ten nie dotyczy nas osobiście, nie zwracamy na nie szczególnej uwagi. Jeśli jednak sami padniemy ofiarą internetowego hejtera, zaczynamy zastanawiać się, czy można coś z tym zrobić? To przecież niemożliwe, żeby ktoś mógł obrażać inną osobę, a nawet jej grozić bez ponoszenia konsekwencji swoich czynów. Po analizie tego typu komentarzy w internecie, okazuje się że większość z nich spełnia znamiona pomówienia, czyli przestępstwa z art. 212 KK (Kodeksu Karnego). Zastanawiasz się czy oczerniający cię komentarz  podlega pod ten artykuł?

Czym jest pomówienie?

Przede wszystkim odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest pomówienie. Cały artykuł 212 KK brzmi następująco:

§1.

Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§2.

Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§3.

W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§4.

Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Zgodnie z §1 tego artykułu pomówieniem jest więc takie działanie, które ma na celu poniżenie danej osoby bądź narażenie jej na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub innego rodzaju działalności. Jeśli więc jako pracodawca bądź przedsiębiorca padłeś ofiarą internetowego hejtera, bez większych problemów będziesz mógł oskarżyć sprawcę tego działania o zniesławienie. Oczywiście, nie każdy negatywny komentarz skierowany w twoją stronę, będzie wyczerpywał znamiona przestępstwa. Jeśli zdecydujesz się na sprawę sądową, będziesz musiał uwodnić, że przez hejterskie działania, poniosłeś straty związane ze swoją działalnością. Przykładowo: negatywne komentarze na twój temat, dotarły do kontrahenta, który zdecydował się w związku z tym zrezygnować ze współpracy.

Pomówienie – co grozi sprawcy, jak wyegzekwować karę?

Jeśli zauważyłeś, że na twój temat w internecie zaczęły krążyć negatywne opinie, w pierwszej kolejności warto skontaktować się z profesjonalną agencją PR. Jedną z polecanych jest firma WMH. Już od wielu lat zajmuje się ona zwalczaniem hejtu w internecie oraz budowaniem pozytywnego wizerunku w sieci. Przez ten czas doczekała się wielu pozytywnych opinii klientów. Może się bowiem okazać, że sprawa sądowa nie będzie najlepszym rozwiązaniem. A przynajmniej nie w pierwszej chwili. Często najlepiej jest zacząć od budowania pozytywnego wizerunku w sieci, tak aby utrudnić bądź wręcz uniemożliwić hejterowi kolejne działania. Co jednak wtedy, kiedy okaże się, że faktycznie powinieneś udać się do sądu?

Pamiętaj o tym, że pomówienie jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego. Oznacza to, że po zgłoszeniu na policję organy ścigania, nie przekażą automatycznie sprawy do sądu. Sam będziesz musiał się tym zająć. W tym momencie przyda ci się adwokat. Zgodnie z § 1 i 2 omawianego artykułu w przypadku internetowego hejtu będziesz mógł domagać dla sprawcy kary grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do roku czasu. Dodatkowo jeśli sprawca zostanie skazany, sąd będzie mógł orzec nawiązkę na rzecz ciebie, wskazany przez ciebie cel społeczny bądź PCK.

Jak skutecznie pozycjonować strony?
21%
leadów więcej

Fałszywe opinie - jak sobie z nimi radzić?
Zadzwoń! +48 577 477 530