Sprawdź, jak na drodze sądowej walczyć z mową nienawiści

2020-09-28

Warsaw Media House jako agencia public relations świadczy usługi związane z szeroko pojętym e-wizerunkiem. Zachowanie profesjonalizmu i dbanie o jego wysoką jakość jest w obecnych czasach na wagę złota. W ramach naszych specjalizacji oferujemy m.in.: poprawę wizerunku przez moderowanie treści w sieci, zwalczanie hejtu i namierzanie osób szkalujących dobre imię przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.

Od 2018 obsługujemy również klientów w kwestii rozwiązań prawnych, których celem jest  postawienie hejterów przed wymiarem sprawiedliwości. Poczucie anonimowość w sieci to złudne pojęcie, które w rzeczywistości nie ma odzwierciedlenia. Hejter może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za swoje działania w sieci i nie pozostaje bezkarny!

Najczęściej pomagając naszym klientom równolegle stosujemy dwa rozwiązania – powództwo cywilnej i powództwo karne. W pierwszym przypadku dążymy do pociągnięci do odpowiedzialności finansowej hejtera.  Natomiast w drugim przypadku do odpowiedzialności karnej, czego przykładem jest dążenie do uzyskania wyroku skazującego za dokonanie pomówienia z art. 212 Kodeku Karnego. Przepis ten traktuje o tym, iż wypowiadanie niepochlebnych i nieprawdziwych opinii o innej osobie może skutkować zarówno naruszeniem jej dobra osobistego i być podstawą do wniesienia aktu oskarżenia.

person holding white printer paper

Nasi specjaliści coraz częściej spotykają się z praktyką, która ma na celu depenalizację mowy nienawiści, w jakiej nie brakuje znamion pomówienia. Oczywiście nadal obowiązuje niezmieniony w tej kwestii kodeks karny. Sądy znalazły sposób na skuteczne rozwiązanie problemu, niestety przeważnie negatywne dla ofiary hejtu.

Osoba publikująca szkalujący wpis w sieci zazwyczaj jest przekonana o swojej pełnej  anonimowości. Ten pogląd wynika z wpajanej przez media i opinię publikację informacji, że Internet jest miejscem, w którym nikt nas nie namierzy. Co więcej to przekonanie zwalnia nas z poczucia odpowiedzialności za publikowane słowa. To stanowisko kwestionowane jest obecnie przez wielu specjalistów branży Public Relations i znalazło swoje potwierdzenie z kodeksie postępowania cywilnego.

Coraz częściej klienci WMH AGENCY przesyłają nam pisma z Sądu o  następującej treści: „W związku z tym w załączeniu przewodniczący przesyła w opieczętowanej kopercie odpis korespondencji dla strony pozwanej, zobowiązując do doręczenia tej korespondencji stronie pozwanej za pośrednictwem komornika lub zwrócenia pism i wskazania aktualnego adresu pozwanego lub dowodu, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie – w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia zobowiązania, pod rygorem zawieszenia postępowania.” Tego typu zarządzenie Sądu stoi w sprzeczności z zasadą państwa prawa. Hejter publikując w Internecie negatywne treści nie wskazuje swojego adresu zamieszkania. Dodatkowo brak obowiązku meldunkowego sprzyja tej sytuacji. Pozwany nie może zostać skazany, jeżeli nie można skutecznie dostarczyć mu pisma. Z drugiej strony, jeżeli hejter nie odbiera pisma z Sądu to jakie jest prawdopodobieństwo, że nagle odbierze pismo od Komornika? Komornik nie dysponuje żadną bazą danych zawierającą rejestr przebywania obywateli. Tym samym hejter staje się bezkarny w świetle obowiązujących przepisów. Skutkiem czego przytaczany powyżej pogląd, że jesteśmy anonimowi w sieci, znajduje swoje potwierdzenie w prawie.

Według  specjalistów ds. walki z hejtem WMH AGENCY, pozwany powinien wiedzieć, że toczy się wobec niego postępowanie i wynika to wprost z treści art. 139 ust. 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Niestety  zarządzenie Sądu to tylko półśrodek, który nie chroni osób i firm pomawianych w Internecie. Osoby działające na szkodę danego przedsiębiorstwa działają nieuczciwie, więc co do zasady będzie im zależało na anonimowości. W związku z tym będą unikały podawania swoich danych teleadresowych. Natomiast my działamy dalej i konsekwentnie toczymy walkę z hejtem w sieci broniąc naszych klientów zarówno w sądach, jak i w bieżących działaniach online.

Jak skutecznie pozycjonować strony?
21%
leadów więcej

Fałszywe opinie - jak sobie z nimi radzić?
Zadzwoń! +48 577 477 530