Co to jest i do czego służy cds ? Definicje

2022-05-10

CDS to najpowszechniej stosowane kredytowe instrumenty pochodne na rynku. Jest to umowa, w której jedna ze stron posiadająca dług wymagalny np. kredyt, zakup obligacji korporacyjnych itp. w celu ograniczenia ryzyka kredytowego a druga w zamian za określony dług. płatności lub premii, zgadzasz się ponieść to ryzyko.

 

 

Swap kredytowy to kupno i sprzedaż bez recepty. W przeszłości powszechne były płatności gotówkowe. Jednak na razie niektóre narzędzia mogą być dostarczone po dostarczeniu podstawowych narzędzi. Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku swapów ryzyka kredytowego. Strony CDS zazwyczaj czekają od tygodnia do trzech miesięcy od momentu niewykonania zobowiązania, aby dokonać płatności, aby umożliwić ustabilizowanie się ceny transakcji bazowej na nowych poziomach. CDS umożliwia przeniesienie ryzyka niewypłacalności. Bank płaci instrumentowi premię, zwykle wyrażoną w kilku punktach bazowych rocznie powyżej wartości nominalnej kontraktu. Bank natomiast otrzyma wypłatę dopiero wtedy, gdy nastąpi określone zdarzenie kredytowe z udziałem dłużnika. Jednak ich podstawy są wspólne dla wszystkich form handlu i instrumenty te, podobnie jak większość instrumentów OTC, muszą być wyceniane codziennie. Następnie możesz określić koszt wymiany transakcji. Standardem dla swapów ryzyka kredytowego jest dług korporacyjny lub rządowy. CDS, podobnie jak większość kredytowych instrumentów pochodnych, pozwala nam kupować zabezpieczenia, nawet jeśli nie mamy referencji w naszym portfelu.

Jak skutecznie pozycjonować strony?
21%
leadów więcej

Fałszywe opinie - jak sobie z nimi radzić?
Zadzwoń! +48 577 477 530