Co to jest software as a service ? Definicja

2022-05-18

Software as a service – model usługi przetwarzania w chmurze, który umożliwia usługobiorcom korzystanie z dostarczanych przez usługodawcę aplikacji infrastruktury chmury, które są dostępne na różnych urządzeniach klienckich za pośrednictwem np.: przeglądarki internetowej lub aplikacji klienckiej, a także w przypadku, gdy usługobiorca nie zarządza lub nie kontroluje infrastruktura chmury, w tym sieć, serwery, system operacyjny, pamięć masowa, a nawet ustawienia konfiguracji aplikacji, z wyjątkiem ustawień konfiguracji aplikacji specyficznych dla użytkownika, są ograniczone.

 

Google wizytówki WMH AGENCY 5

 

Ten model eliminuje potrzebę instalowania i uruchamiania programu na komputerze klienckim. Model SaaS przenosi odpowiedzialność za instalację, zarządzanie, aktualizacje i wsparcie techniczne z klienta na dostawcę usług. Użytkownik zrzeka się zatem kontroli nad oprogramowaniem dostawcy i obowiązku zapewnienia jego ciągłości. Komercyjny charakter oprogramowania w modelu SaaS, który decyduje o jego rosnącej popularności, polega na tym, że użytkownicy kupują rozwiązanie, które działa z daną funkcją, bez konieczności zajmowania się związanymi z nią problemami dotyczącymi infrastruktury IT i instalacji technicznych. W wielu przypadkach SaaS zapewnia dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez długoterminowego wdrażania lub dużych inwestycji. Model SaaS zazwyczaj zakłada cykliczną opłatę (subskrypcję) za dostęp do programu, która staje się kosztem stałym dla użytkownika, a nie jednorazowym kosztem w momencie zakupu. Z punktu widzenia wydawcy SaaS zapewnia lepszą ochronę jego własności intelektualnej, producent może sam dostarczyć jej aplikację lub powierzyć to zadanie wyspecjalizowanej firmie.

Jak skutecznie pozycjonować strony?
21%
leadów więcej

Fałszywe opinie - jak sobie z nimi radzić?
Zadzwoń! +48 577 477 530