Warsaw Media House – KRS czy CEIDG

2020-09-23

Warsaw Media House świadczy usługi związane z szeroko pojętym e-wizerunkiem. W ramach specjalizacji oferujemy klientom poprawę wizerunku poprzez moderowanie treści w sieci, zwalczanie hejtu i namierzanie osób szkalujących dobre imię.

Od 2018 obsługujemy klientów w kwestii rozwiązań prawnych mających na celu doprowadzenie hejterów przed wymiar sprawiedliwości. Tutaj mamy dwa rozwiązania, często realizowane równolegle: powództwo cywilnej i powództwo karne. W pierwszym przypadku dążymy do pociągnięci do odpowiedzialności finansowej hejtera. W drugim przypadku do odpowiedzialności karnej, na przykład wyroku skazującego z artykułu 212 kodeku karnego. Nasi specjaliści coraz częściej spotykają się z praktyką, która ma na celu depenalizację mowy nienawiści. Oczywiście nadal obowiązuje niezmieniony w tej kwestii kodeks karny, niemniej Sady znalazły sposób na skuteczne rozwiązanie problemu – negatywne dla ofiary hejtu.

Osoba publikująca szkalujący wpis w sieci zazwyczaj sądzi, że jest w pełni anonimowa. Ten pogląd wynika z wpajanej przez media i opinię publikację informacji, że Internet jest miejscem, w którym nikt nas nie namierzy. Co więcej zwalnia nas z odpowiedzialności na słowa. To stanowisko kwestionowane przez wielu specjalistów branży Public Relations, znalazło swoje potwierdzenie z kodeksie postępowania cywilnego. Coraz częściej klienci WMH AGENCY przesyłają nam pisma z Sądu o treści: „W związku z tym w załączeniu przewodniczący przesyła w opieczętowanej kopercie odpis korespondencji dla strony pozwanej, zobowiązując do doręczenia tej korespondencji stronie pozwanej za pośrednictwem komornika lub zwrócenia pism i wskazania aktualnego adresu pozwanego lub dowodu, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie – w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia zobowiązania, pod rygorem zawieszenia postępowania.” Tego typu zarządzenie Sadu stoi w sprzeczności z zasadą państwa prawa. Hejter nigdy publikować negatywne treści nie wskazuje adresu swego zamieszkania. Co więcej brak obowiązku meldunkowego sprzyja tej sytuacji. Pozwany nie może zostać skazany, jeżeli nie można skutecznie dostarczyć mu pisma. Z drugiej strony, jeżeli hejter nie odbiera pisma z Sądu to jakie jest prawdopodobieństwo, że nagle odbierze pismo od Komornika? Komornik nie dysponuje żadną bazą danych zawierającą rejestr przebywania obywateli. Tym samym hejter staje się bezkarny w świetle obowiązujących przepisów. A przytaczany powyżej pogląd, że jesteśmy anonimowy w sieci, znajduje swoje potwierdzenie w prawie.

W obecnie specjalistów ds. walki z hejtem WMH AGENCY, pozwany powinien wiedzieć, że toczy się wobec niego postępowanie i wynika to wprost z artykułu 139, ustęp 1 kodeksu postępowania cywilnego. Mimo to zarządzenie Sądu to tylko półśrodek, który nie chroni osób i firm pomówionych w Internecie. Osoby działające na szkodę firmy działają nieuczciwie, więc co do zasady będzie im zależało na anonimowości. W związku z tym będą unikały podawania swoich danych teleadresowych.

Jak skutecznie pozycjonować strony?
21%
leadów więcej

Fałszywe opinie - jak sobie z nimi radzić?
Zadzwoń! +48 577 477 530