Jak uzyskać dane autorów komentarzy z portalu Gowork?

2024-05-22

Jak uzyskać dane autorów komentarzy z portalu Gowork?

W dzisiejszych czasach portale opiniotwórcze odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu wizerunku firm. Jednym z najpopularniejszych w Polsce jest portal Gowork, gdzie pracownicy i byli pracownicy mogą dzielić się swoimi opiniami na temat pracodawców. Czasami jednak pojawiają się sytuacje, w których firmy chcą dowiedzieć się więcej o autorach negatywnych komentarzy. W artykule tym przyjrzymy się, jak uzyskać dane autorów komentarzy z portalu Gowork. W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że proces ten nie jest prosty ani automatyczny. Dane osobowe są chronione przez prawo, a użytkownicy internetu mają prawo do anonimowości. Jednak istnieją legalne sposoby, aby uzyskać adresy IP oraz inne informacje o autorach komentarzy, pod warunkiem że jest to uzasadnione. W dalszej części artykułu omówimy krok po kroku, jakie działania należy podjąć, aby skutecznie uzyskać takie dane, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

 

gowork adres ip

 

Zrozumienie ochrony danych osobowych

Pierwszym krokiem w procesie uzyskania danych autorów komentarzy z portalu Gowork jest zrozumienie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W Polsce regulacje te są ściśle określone przez RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). RODO chroni dane osobowe użytkowników internetu, w tym ich adresy IP, które są uznawane za dane osobowe. Adresy IP mogą być uzyskane jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy jest to uzasadnione. Aby firma mogła zdobyć te dane, musi wykazać, że ma do tego prawne podstawy. Najczęściej powodem takim jest podejrzenie, że komentarz narusza prawo, np. zawiera treści zniesławiające lub jest częścią kampanii mającej na celu szkodzenie wizerunkowi firmy. W takich przypadkach firma może zwrócić się do sądu o nakaz ujawnienia adresu IP autora komentarza. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, firma powinna skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w ochronie danych osobowych oraz prawie internetowym. Prawnik pomoże ocenić, czy sytuacja faktycznie uzasadnia uzyskanie danych osobowych autora komentarza oraz doradzi, jakie kroki należy podjąć. Proces uzyskania nakazu sądowego zaczyna się od złożenia wniosku do sądu. Wniosek taki musi zawierać dokładne informacje na temat komentarza, który jest przedmiotem sporu, oraz uzasadnienie, dlaczego firma uważa, że komentarz narusza jej prawa. Sąd, po przeanalizowaniu sprawy, może wydać nakaz ujawnienia adresu IP autora komentarza. Warto zaznaczyć, że proces ten może być czasochłonny i nie zawsze prowadzi do pozytywnego rezultatu. Po uzyskaniu nakazu sądowego, firma musi skierować go do operatora portalu Gowork. Portal, na mocy nakazu sądowego, będzie zobowiązany do ujawnienia adresu IP autora komentarza. Gowork jako portal opiniotwórczy zobowiązany jest do przestrzegania prawa i współpracy z organami ścigania oraz sądami. Należy również pamiętać, że uzyskanie adresu IP to dopiero początek. Adres IP pozwala na identyfikację dostawcy internetu, który przypisał dany adres konkretnej osobie w określonym czasie. Firma musi następnie zwrócić się do dostawcy internetu o ujawnienie danych osobowych przypisanych do tego adresu IP, co również wymaga odpowiednich procedur prawnych i sądowych nakazów.

Kroki prawne i procedury techniczne

Gdy firma jest pewna, że posiada podstawy prawne do uzyskania adresu IP autora komentarza, musi przygotować się na przejście przez skomplikowany proces procedur prawnych i technicznych. W tym akapicie omówimy szczegółowo poszczególne etapy tego procesu. Pierwszym krokiem jest zebranie wszystkich niezbędnych dowodów i dokumentacji. Firma powinna zgromadzić kopie kontrowersyjnych komentarzy, wskazać, w jaki sposób naruszają one prawo, oraz przedstawić dowody na to, że komentarze te faktycznie szkodzą jej wizerunkowi lub reputacji. Taka dokumentacja będzie kluczowa w procesie sądowym. Następnie, z pomocą prawnika, firma musi sporządzić wniosek do sądu o wydanie nakazu ujawnienia adresu IP. Wniosek ten musi być szczegółowy i precyzyjnie uzasadniony, aby przekonać sąd do wydania nakazu. Warto podkreślić, że sądy są zazwyczaj ostrożne w wydawaniu takich nakazów, aby chronić prawa do prywatności użytkowników internetu. Po złożeniu wniosku, firma musi być gotowa na udział w rozprawie sądowej, jeśli sąd zdecyduje o jej przeprowadzeniu. Na rozprawie przedstawione zostaną wszystkie dowody, a firma będzie musiała udowodnić, że uzyskanie adresu IP jest konieczne i uzasadnione. Sąd może również wymagać opinii biegłych lub dodatkowych dowodów. Jeśli sąd wyda nakaz, firma musi następnie przekazać go do portalu Gowork. Portal, działając na podstawie nakazu sądowego, będzie zobowiązany do ujawnienia adresu IP autora komentarza. Należy jednak pamiętać, że ujawnienie adresu IP nie jest równoznaczne z uzyskaniem pełnych danych osobowych autora. Adres IP wskazuje jedynie na dostawcę internetu, który przypisał ten adres konkretnemu użytkownikowi w danym momencie. Kolejnym krokiem jest zwrócenie się do dostawcy internetu z wnioskiem o ujawnienie danych osobowych przypisanych do danego adresu IP. Podobnie jak w przypadku portalu Gowork, dostawca internetu będzie wymagał odpowiedniego nakazu sądowego. Firma musi więc ponownie złożyć wniosek do sądu, tym razem o wydanie nakazu dla dostawcy internetu. Proces uzyskiwania danych osobowych może być długotrwały i kosztowny, a także wymagać dużej ilości pracy prawnej i administracyjnej. Jednak w niektórych przypadkach, szczególnie gdy komentarze mają znaczący wpływ na reputację firmy, może być to konieczne. Podsumowując, uzyskanie danych autorów komentarzy z portalu Gowork jest możliwe, ale wymaga przejścia przez szereg skomplikowanych procedur prawnych i technicznych. Kluczowe jest posiadanie solidnych podstaw prawnych, odpowiedniej dokumentacji oraz współpraca z doświadczonym prawnikiem.

Autor: Adam Pszczółkowski, Linkedin

Usunięcie Negatywnych Opinii na Gowork: Cena Czystej Reputacji

2023-10-19

Usunięcie Negatywnych Opinii na Gowork: Cena Czystej Reputacji

Reputacja firmy w sieci to jeden z kluczowych czynników, który może wpływać na jej sukces lub porażkę. Portal Gowork, jako wiodące miejsce, gdzie pracownicy dzielą się doświadczeniami dotyczącymi swoich pracodawców, stał się istotnym elementem w kształtowaniu wizerunku firm w Polsce. Negatywne opinie mogą odstraszać potencjalnych pracowników, klientów, a nawet partnerów biznesowych. Dlatego niektóre firmy zastanawiają się nad usunięciem niekorzystnych wpisów. Ale jaka jest cena takiego działania? I czy rzeczywiście warto inwestować w „czyszczenie” swojego wizerunku w ten sposób? W tym artykule przyjrzymy się bliżej kwestii kosztów usuwania negatywnych opinii na Gowork oraz etycznym i biznesowym aspektom takiego działania.

 

gowork opinie

 

Profil Firmy na Gowork.pl: Skąd Się Bierze?

Gowork.pl to popularna platforma, na której pracownicy mogą dzielić się opiniami o swoich pracodawcach. Dzięki temu, kandydaci do pracy mają możliwość lepszego zapoznania się z realiami pracy w konkretnych firmach, zanim podejmą decyzję o złożeniu aplikacji. Ale skąd biorą się profile firm na tej platformie? Jedna z możliwości, która budzi wiele spekulacji i dyskusji, to automatyczne tworzenie profili firm na podstawie danych z rejestrów, takich jak KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) czy CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Oznaczałoby to, że platforma Gowork.pl, w celu poszerzenia swojej bazy danych, mógłby pobierać informacje o firmach bezpośrednio z oficjalnych rejestrów i na tej podstawie tworzyć nowe profile. Takie działanie, choć technicznie możliwe, wymagałoby zachowania pewnych standardów prawnych oraz dbałości o ochronę danych osobowych. Warto jednak zaznaczyć, że takie podejście miałoby swoje zalety. Automatyczne tworzenie profili firm na podstawie danych z rejestrów pozwoliłoby na znaczące rozszerzenie bazy dostępnych na portalu pracodawców. Kandydaci do pracy mieliby szerszy wybór, a platforma zyskałaby na atrakcyjności dzięki większej liczbie profili. Z drugiej strony, istnieje też możliwość, że to właściciele firm decydują się na założenie profilu swojej firmy na Gowork.pl. Może to być świadoma decyzja, mająca na celu budowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród potencjalnych pracowników. Takie działanie pozwala firmie na aktywny udział w dialogu z obecnymi i przyszłymi pracownikami, odpowiadanie na opinie czy prezentowanie korzyści, jakie niesie za sobą praca w danej organizacji.

 

Koszt Usunięcia Konta na Gowork.pl

W obecnych czasach, kiedy wizerunek firmy w sieci odgrywa kluczową rolę w jej działalności, wiele przedsiębiorstw przykłada dużą wagę do zarządzania swoją reputacją online. Portal Gowork.pl, będący miejscem, gdzie pracownicy mogą dzielić się opiniami o swoich pracodawcach, staje się jednym z miejsc, w którym firmy chcą dbać o swój wizerunek. Dlatego też niektóre z nich rozważają możliwość usunięcia swojego konta z tej platformy. Ale ile kosztuje taka usługa? Jak się okazuje, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż cena takiego działania jest uzależniona od ilości opinii zamieszczonych na profilu firmy. Im więcej opinii, tym proces ich usuwania jest bardziej skomplikowany i czasochłonny, co może wpłynąć na wyższy koszt usługi. W przybliżeniu, koszt usunięcia konta na Gowork.pl waha się od 900 do 1500 zł netto. Warto jednak zaznaczyć, że to tylko orientacyjne ceny, które mogą się różnić w zależności od indywidualnych przypadków. Na przykład, firma z kilkoma opiniami, które są w większości pozytywne, może zapłacić mniej niż firma z dziesiątkami opinii, w tym wieloma negatywnymi. Dlaczego taka różnica w cenach? Usuwanie konta i opinii wymaga interakcji z administracją portalu, analizy zawartości opinii oraz podejmowania działań mających na celu zachowanie dobrego wizerunku firmy. Wszystko to wymaga czasu, wysiłku i specjalistycznej wiedzy, co przekłada się na koszty.

Podsumowując, decyzja o usunięciu konta na Gowork.pl i związane z tym koszty są indywidualną kwestią każdej firmy. Warto jednak pamiętać, że dbałość o wizerunek w sieci jest inwestycją w przyszłość firmy. Nim jednak podejmiemy decyzję o usunięciu konta, warto zastanowić się nad innymi sposobami zarządzania swoją reputacją online, takimi jak aktywny udział w dialogu z użytkownikami czy odpowiedzi na opinie. W końcu, transparentność i otwartość są kluczem do budowania trwałych relacji z pracownikami i klientami.

 

Dlaczego warto posiadać opinie w Gowork?

2022-08-24

Dlaczego warto posiadać opinie w Gowork?

Forum opiniotwórcze GoWork to jedno z najpoczytniejszych miejsc w sieci, gdzie internauci zostawiają swoją opinię na temat pracodawcy lub firmy. Co miesiąc portal ten odwiedza ponad 2 miliony unikalnych użytkowników. Dzięki dodatkowym funkcjom, które można znaleźć w Złotym Profilu Pracodawcy GoWork, przedsiębiorcy mogą tam stworzyć niezwykle przyjazne miejsce dla potencjalnych pracowników, kontrahentów, a nawet klientów. Dla wielu pracodawców to miejsce tworzenia pozytywnego wizerunku firmy. Jednak do Piotra Sulewskiego eksperta WMH oraz biegłego w dziedzinie marketingu przy Sądzie Okręgowym w Warszawie czasami trafiają też osoby, które zastanawiają się, dlaczego warto posiadać opinie w GoWork? Nasz ekspert odpowiada!

 

opinie gowork

 

Jak działa portal GoWork?

Forum opiniotwórcze na portalu GoWork cieszy się bardzo dużą, niesłabnącą popularnością. Na forum tym internauci mogą w sposób anonimowy ocenić firmę oraz pracodawcę. Można tam znaleźć komentarze kandydatów do pracy, wpisy pracowników firmy oraz klientów. GoWork nie wymaga od swoich użytkowników rejestracji na portalu, podawania żadnych danych osobistych, ani weryfikacji przed dodaniem opinii. Internauci mogą prowadzić ze sobą dyskusje, a także dzielić komentarze na negatywne opinie, pozytywne opinie oraz neutralne. Dzięki temu mogą z łatwością znaleźć poszukiwane przez siebie treści.

 

Co można znaleźć na forum GoWork?

Na forum GoWork można prowadzić profil pracodawcy, dzięki któremu użytkownikom sieci będzie łatwiej znaleźć podstawowe informacje o firmie. Poza opiniami użytkowników przedsiębiorca może tutaj umieszczać m.in.:

  • Aktualności związane z najnowszymi wydarzeniami w firmie;
  • Informacje o historii firmy, jej celach i planach na przyszłość;
  • Linki do portali społecznościowych, dzięki którym można zwiększać zasięg organiczny na swoich profilach;
  • Informacje o ofercie handlowej oraz ogłoszenia o tym, że obecnie firma rekrutuje pracowników.

Profil firmy może być więc niezwykle rozbudowany. Można uznać, że jest to „mała strona internetowa przedsiębiorstwa”. Wystarczy spojrzeć na niezwykle rozbudowane i chętnie komentowane przez internautów profile dużych firm i korporacji, takich jak Mbank, Deloitte, PayU, Warszawski Bank Spółdzielczy, Hymon czy Columbus. Dla małych i średnich firm, które dopiero stawiają pierwsze kroki w sieci, obecność firmy na Gowork.pl, może być świetną okazją do promocji i reklamy swoich usług.

 

opinie o firmie gowork

 

Jak na opinie reagują pracodawcy?

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że internauci często wykorzystują profil firmy na GoWork do okazania swojego niezadowolenia, gdy nie są zadowoleni z oferty, z której skorzystali. Pracodawcy muszą się więc liczyć z negatywnymi opiniami publikowanymi w internecie.

Jak podkreśla nasz ekspert Piotr Sulewski: O ile merytoryczne, konstruktywne komentarze mogą być dobrym punktem wyjścia do rozmowy z niezadowolonym pracownikiem czy klientem, o tym absolutnie nie powinno się w ten sposób dyskutować z hejterami czy konkurencją próbującą wdrożyć czarny PR. Obraźliwe, wulgarne komentarze należy natychmiast skasować. Niestety często pracodawcy, którzy zauważą takie opinie na swój temat, próbują dyskutować z ich anonimowymi autorami. Takie rozwiązanie niestety jest najgorszym z możliwych, na które można się zdecydować.

 

Jak skontaktować się z GoWork?

Co więc zrobić, gdy zauważysz negatywne wpisy na swój temat, które noszą znamiona hejtu lub trollingu? Przede wszystkim należy skontaktować się z GoWork, aby usunęli oni obraźliwe wpisy. Warto powołać się tutaj na regulamin portalu, a także przepisy prawa np. dotyczące zniewagi. Jak skontaktować się z GoWork. Kontakt z GoWork możesz nawiązać na dwa sposoby:

  • GoWork telefon do działu opinii o pracodawcach: 795 116 179
  • GoWork administrator email – admin@gowork.pl

Potrzebujesz pomocy przy prowadzeniu profilu pracodawcy na GoWork? A może nie wiesz, w jaki sposób uzasadnić zgłoszenie negatywnego, fałszywego komentarza? Możesz skorzystać z pomocy ekspertów WMH Agency.

 

Jakie są zalety posiadania opinii na GoWork?

Wiele pracodawców zastanawia się, czy warto posiadać opinie na GoWork? Mimo anonimowości forum GoWork i ewentualnych negatywnych komentarzy, które mogą się pojawić, odpowiedź jest oczywista. Zdecydowanie tak! Dzięki obecności firmy na Gowork można dotrzeć do dużej grupy odbiorców. To świetny sposób na budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Forum GoWork można także wykorzystać przy strategiach marketingu szeptanego, takich jak community marketing.

Wpływ opinii Google i Gowork na lokalne firmy

2022-07-14

Wpływ opinii Google na lokalne firmy

 

Z roku na rok wizerunek firmy w sieci ma coraz większe znaczenie. Najczęściej do pierwszego kontaktu firmy z klientem, kontrahentem czy potencjalnym pracownikiem dochodzi właśnie w internecie. Możesz być pewny, że zanim ktoś zdecyduje się na współpracę z twoją firmę, najpierw „przeskanuje” twój wizerunek w sieci. Bez względu na to, czy prowadzisz firmę informatyczną, firmę przeprowadzkową, firmę remontowo-budowalną, firmę handlowo-usługową czy firmę fotowoltaiczną, opinie na jej temat będą miały duży wpływ na całokształt postrzegania marki. Jaki jest wypływ opinii Google na lokalne firmy w internecie? Odpowiadamy!

 

opinie google

 

Opinie na temat firmy w sieci

Jak wynika z wielu badań, opinie są niezwykle ważne dla konsumentów i służą budowaniu pozytywnego wizerunku marki w sieci. Są one uznawane za bardziej autentyczne i wiarygodne, aniżeli tradycyjna forma reklamy. Dla przedsiębiorców ważną informacją będzie zapewne również to, że ich pozyskanie jest o wiele tańsze niż np., skorzystanie z płatnych reklam. Firmy, które charakteryzują się wieloma pozytywnymi komentarzami i opiniami na swój temat, cieszą się większym zaufaniem klientów, którzy chętniej korzystają z ich oferty. Dobrze widać to na przykładzie firm takich jak Bricomarche, Bricoman, Castorama, Mrówka, PSB, Agata Meble, Eurofirany, Abra.

 

Gdzie można znaleźć opinie na temat firmy?

Zastanawiasz się, jak zadbać o pozytywne opinie na temat firmy w sieci? Przede wszystkim, musisz być świadomy tego, gdzie można znaleźć takie opinie. W sieci istnieje wiele miejsc, w których internauci mogą zapoznać się z opiniami i rekomendacjami na temat poszczególnych marek. Warto kojarzyć przynajmniej te najbardziej popularne. Dzięki temu będziesz mógł na bieżąco sprawdzać, czy pod twoim adresem pojawiły się nowe komentarze i na nie reagować. Szybka reakcja to niezbędny element każdej strategii marketingowej związanej z pozyskiwaniem opinii na temat firmy.

 

opinie google maps

 

Wizytówka Google Maps

Wizytówka Google Maps to jedno z pierwszych miejsc, gdzie internauci poszukują informacji o firmie. Są one przez internautów uznawane za najbardziej wiarygodne opinie w sieci, ponieważ Google przed dodaniem opinii wymaga zalogowania się na konto Google oraz weryfikuje autentyczność wypowiedzi. Warto o nie zadbać również dlatego, że wysoka ocena internautów ułatwia pozycjonowanie wizytówki Google w wynikach wyszukiwarki (minimum 4.5/5 gwiazdek).

 

GoWork Opinie

Forum opiniotwórcze GoWork to jedno z najpopularniejszych miejsc, gdzie internauci zostawiają swoje opinie na temat firmy, czy jej usług/produktów. Miejsce to generuje nawet milion unikalnych wejść w skali miesiąca, dlatego warto je mieć na uwadze. Szczególnie że portal nie wymaga rejestracji na portalu i nie sprawdza opinii przed ich dodaniem do widoku publicznego. Łatwo więc tutaj natknąć się na fałszywe, spamerskie komentarze, które mogą niszczyć wizerunek marki w sieci.

 

opinie google maps

 

Inne portale opiniotwórcze

Inne portale, które umożliwiają pozostawienie internautom swoich opinii, na które warto zwrócić uwagę to Opineo, Ceneo, Allegro i Zaufane.pl, a także OLX, Vinted, Shopee, Aliexpress. Warto na bieżąco śledzić opinie znalezione w tych miejscach sieci i porównywać je z opiniami konkurencyjnych firm. Często można się z nich wiele dowiedzieć na temat własnej marki.

 

Sklep Play i Sklep Apple Store

Osoby oferujące aplikacje na telefon, gry mobilne czy zwyczajnie posiadające aplikację swojego sklepu, powinny także zwracać uwagę na opinie na temat marki w Sklepie Play i Sklepie Apple Store. Internauci często zostawiają tam komentarze dotyczące funkcjonowania aplikacji, jej czytelności i nawigacji, a także na temat samej marki.

 

Wpływ opinii na postrzeganie lokalnych firm?

Niewielkie, lokalne firmy powinny zwrócić szczególną uwagę na opinie w sieci zamieszczane na ich temat. Dlaczego opinie są takie ważne w przypadku lokalnych firm i niewielkich przedsiębiorstw? Przede wszystkim dlatego, że od początku czeka na nich trudne zadanie – muszą stanąć w szranki z bardziej uznaną i renomowaną konkurencją, która ma już swoje zaufane grono odbiorców, a do tego lepiej pozycjonuje się w wynikach wyszukiwarki.

Poza tym wszelkie lokalne sklepy zoologiczne, sklepy rowerowe, sklepy spożywcze, sklepy motoryzacyjne czy firmy kurierskie mają o wiele mniejsze grono odbiorców. W mieście czy okolicy w której funkcjonują, z pewnością istnieją też duże, korporacyjne firmy co sprawia, że lokalne firmy muszą włożyć niemały wysiłek w zainteresowanie klientów swoją ofertą i przyciągnięcie ich uwagi.

Jak skutecznie pozycjonować strony?
21%
leadów więcej

Fałszywe opinie - jak sobie z nimi radzić?
Zadzwoń! +48 577 477 530