5 sytuacji, w których możesz skasować czyjś komentarz

2021-05-27

Cms, WordPress, System Zarządzania Treścią, Redakcja

Nie każdy komentarz może zostać umieszczony w Internecie. Ale, nie każdy komentarz można również bezkarnie skasować. Jak odróżnić te, które możemy usunąć samodzielnie bądź zgłosić do usunięcia od tych, które mimo wszystko powinny zostać na naszym profilu? Okazuje się, że nie jest to wcale takie trudne. Eksperci WMH Agency podpowiadają 5 sytuacji, w których możesz skasować czyjś komentarz.

Zniesławienie (pomówienie)

Pierwsza sytuacja w której możesz usunąć czyjś komentarz z sieci, opisana jest w Kodeksie Karnym. Artykuł 216 KK reguluje przestępstwo, jakim jest zniesławienie. Według niego

Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Dodatkowo § 2 tego artykuły wskazuje, że:

kto dopuszcza się tego typu przestępstwa za pomocą środków masowego przekazu, może podlegać również karze pozbawienia wolności do roku czasu.

Jeśli więc komentarz, który chcesz usunąć zawiera w swojej treści pomówienia, będziesz mógł go usunąć, a także domagać się kary dla osoby, która zamieściła go w sieci.

Zniewaga

Według artykułu 212 KK:

Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jest to drugi, najczęściej przytaczany artykuł Kodeksu Karnego w przypadku spraw związanych z internetowym hejtem. Jeśli zdecydujesz się założyć sprawę karną autorowi danej wypowiedzi w sieci, będziesz mógł domagać się nie tylko usunięcia negatywnego komentarza, ale także nawiązki pieniężnej na rzecz siebie, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny. Pamiętaj jednak o tym, że tak jak w przypadku zniesławiania, sprawa musi zostać wzniesiona przez ciebie na mocy oskarżenia prywatnego.

Naruszenie dóbr osobistych

Komentarze zamieszczone w sieci nie mogą również naruszać niczyich praw osobistych. W ich treści nie mogą znaleźć się między innymi dane personalne (nazwisko, prywatny numer telefonu, adres). Zabronione są także wszelkie inne informacje, które umożliwiają rozpoznanie danej osoby. Pojęcie ochrony dóbr osobistych reguluje Kodeks Cywilny. Według artykułu 24 KC:

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.

W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. W odróżnieniu od dwóch poprzednio przytoczonych przypadków, przy naruszeniu dóbr osobistych, sprawę zakładasz w sądzie cywilnym.

Spam

Poprzednie sytuacje dotyczyły przestępstw opisanych w Kodeksie Karnym oraz sytuacji uregulowanych w Kodeksie Cywilnym. Istnieje jednak jeszcze szereg innych sytuacji, w których czyjś komentarz może zostać usunięty z sieci. W dużej mierze zależy to jednak od regulaminu portalu na którym opinia została zamieszczona. W zdecydowanej większości przypadków na portalach opiniotwórczych zabroniony jest spam. Jeśli pod twoim profilem znajduje się masa negatywnych komentarzy, które wyglądają jak skopiowane z innego miejsca w sieci lub są dodawane w jednej chwili przez boty, zgłoś ten fakt administratorom portalu. Będą oni mogli usunąć takie komentarze, jeśli naruszają one regulamin.

Reklamowanie konkurencyjnej działalności

Ten przypadek bardzo często zdarza się w przypadku komentarzy na wizytówce Google Maps. Według regulaminu Google opinie zamieszczane na temat danej firmy czy produktu, nie mogą zawierać znamion reklamy konkurencyjnej działalności. Podobny zapis w regulaminie mają niektóre portale opiniotwórcze.  W takiej sytuacji, przyjrzyj się regulaminowi portalu na którym zostały zamieszczone. W razie potrzeby zgłoś komentarz do administracji. Administracja usunie komentarz. Pamiętaj jednak o tym, że zazwyczaj trwa to kilka dni.

Jak skutecznie pozycjonować strony?
21%
leadów więcej

Fałszywe opinie - jak sobie z nimi radzić?
Zadzwoń! +48 577 477 530