Czy gowork sam usuwa opinie?

2023-08-31

Czy GoWork sam usuwa opinie?

Portal GoWork stał się jednym z kluczowych miejsc w sieci, gdzie potencjalni pracownicy, a także klienci, mogą dowiedzieć się więcej na temat danej firmy. Opinie o pracodawcach zamieszczane na tej platformie mają niebagatelny wpływ na wizerunek przedsiębiorstw w wirtualnym świecie. Każda opinia, czy pozytywna, czy negatywna, kształtuje percepcję marki, wpływając na decyzje potencjalnych pracowników oraz klientów. W erze cyfrowej, gdzie dostęp do informacji jest na wyciągnięcie ręki, przejrzystość i opinie innych użytkowników odgrywają kluczową rolę. Firmy, które cieszą się pozytywnymi opiniami na GoWork, zyskują zaufanie i budują silniejsze relacje z interesariuszami. Tymczasem negatywne komentarze mogą stać się sygnałem do refleksji i poprawy dla przedsiębiorstw. Czy GoWork sam usuwa opinie? To pytanie, które wielu użytkowników zadaje sobie, ale niezależnie od odpowiedzi, jasne jest, że platforma ta ma ogromny wpływ na wizerunek firm w sieci.

 

opinie na gowork

 

Ile czasu trwa usunięcie treści z Gowork.pl?

Usuwanie treści z różnych platform internetowych, w tym z GoWork.pl, jest procesem, który może różnić się czasowo w zależności od wielu czynników. Należy podkreślić, że GoWork, jako platforma gromadząca opinie o pracodawcach, ma do spełnienia pewne obowiązki prawne oraz etyczne w zakresie moderacji treści publikowanych przez użytkowników.

  • Proces usuwania treści: Kiedy użytkownik zgłasza kontrowersyjną lub potencjalnie szkodliwą opinię na GoWork.pl, zespół platformy musi dokładnie ocenić treść tego zgłoszenia. Każde zgłoszenie jest analizowane indywidualnie. Zależnie od złożoności sytuacji oraz ilości zgłoszeń, proces ten może trwać krócej lub dłużej. Często portal zwraca się z prośbą o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia od zgłaszającego, co może wydłużyć czas reakcji.
  • Podstawa prawna: W Polsce, regulacje dotyczące odpowiedzialności za treści publikowane w internecie oparte są głównie na Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). Serwisy internetowe, takie jak GoWork.pl, są traktowane jako dostawcy treści, co oznacza, że mogą być odpowiedzialne za treści publikowane przez użytkowników, jeśli zostaną o nich powiadomione i nie podejmą odpowiednich działań. Artykuł 14 tej ustawy mówi, że dostawca usług, który przechowuje dane na rzecz użytkownika, nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane treści, chyba że został powiadomiony o bezprawności tych treści i nie usunął ich w odpowiednim czasie.
  • Pomówienia w sieci: Jednym z najważniejszych aspektów treści zgłaszanych do usunięcia są pomówienia. Pomówienie jest przestępstwem opisanym w art. 212 kodeksu karnego. Jeżeli ktoś w internecie rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na temat osoby lub firmy, które naruszają jej dobre imię, może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
  • Rola GoWork.pl: Dla GoWork.pl, jak i dla wielu innych platform opiniotwórczych, kluczowym celem jest zapewnienie, że opinie są rzetelne, uczciwe i oparte na prawdziwych doświadczeniach użytkowników. Dlatego tak ważna jest dokładna moderacja i reagowanie na potencjalnie szkodliwe treści.

Podsumowując, czas usuwania treści z GoWork.pl może być różny i zależy od specyfiki zgłoszenia oraz obciążenia zespołu moderującego. Kluczowe jest, by proces ten odbywał się w oparciu o jasno określone zasady i przepisy prawa, chroniąc jednocześnie prawa do wolności słowa oraz ochrony dobra osobistego jednostek i firm.

Jak skutecznie pozycjonować strony?
21%
leadów więcej

Fałszywe opinie - jak sobie z nimi radzić?
Zadzwoń! +48 577 477 530