Oświadczenie w sprawie Warsaw Media House (Sygn. akt XVI GC 1198/19)

2020-02-27

UWAGA!

Ważna informacja!

Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt XVI GC 1198/19) Preal’s musi natychmiastowo usunąć oświadczenie zamieszczone pod adresem https://www.preals.pl/oswiadczenie-w-sprawiewarsaw-media-house/ oraz opublikować na stronie głównej serwisu preals.pl oświadczenie zawierające przeproszenie WMH sp. z o.o. sp. k. za naruszenie jej dóbr osobistych o treści „Preal’s sp. z o.o. przeprasza WMH sp. z o.o. sp. k. za to, że naruszyła dobra osobiste spółki w ten sposób, że opublikowała na stronie internetowej preals.pl w dniu 14 maja 2018 r. oświadczenie pod tytułem „oświadczenie w sprawie Warsaw Media House” które zawierało naruszające dobra osobiste, nieprawdziwe informacje dotyczące WMH sp. z o.o. sp. k. odnośnie stosowanych przez spółkę praktyk rynkowych oraz nieuprawnionego korzystania z materiałów reklamowych Preal’s sp. z o.o.”

Jak skutecznie pozycjonować strony?
21%
leadów więcej

Fałszywe opinie - jak sobie z nimi radzić?
Zadzwoń! +48 577 477 530