Co to jest i jak budować CSR w firmie ?

2022-05-13

CSR – strategia zarządzania polegająca na tym, że firmy w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają korzyści społeczne, aspekty środowiskowe czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, zwłaszcza z pracownikami.

 

 

Bycie odpowiedzialnym społecznie oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, relacji środowiskowych firmy oraz dostarczanie informacji o tych działaniach, przyczynianie się do konkurencyjności firmy oraz tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. 28 października 2010 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO), po ponad pięciu latach pracy z grupą ekspertów z 99 krajów, opublikowała normę ISO 26000. Norma ta jest organizacją wiedzy o odpowiedzialności (Corporate Social Odpowiedzialność CSR). ISO 26000 nie jest certyfikacją. Jest to jednak praktyczny przewodnik po zasadach odpowiedzialnego biznesu i zawiera wytyczne dla wszystkich typów organizacji (nie tylko firm), niezależnie od wielkości czy lokalizacji. Norma ISO 26000 wyróżnia następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu: ład organizacyjny, prawa człowieka, relacje społeczne, środowisko, uczciwe praktyki rynkowe, relacje konsumenckie, zaangażowanie więzi społeczne.

Co to jest CSR PR?

2022-04-05

Co to jest CSR PR?

O tym jak ważne są działania związane z public relations, zdaje sobie sprawę większość przedsiębiorców. Działy PR są bardzo dobrze rozwinięte, nawet w niewielkich firmach. Agencje Pijarowskie cieszą się bardzo dużą popularnością już od lat. Firmy zdają sobie sprawę z tego, że budowanie wizerunku i dobre relacje wewnątrz firmy, mają bardzo duże znaczenie zarówno z punktu widzenia pracowników, jak i pozyskiwania kontaktów i relacji biznesowych. Jednakże temat CSR PR wciąż w wielu miejscach jest traktowany po macoszemu. To błąd. Dlaczego to takie ważne? Przekonaj się sam! Sprawdź, co to jest CSR PR!

 

social media

 

Wpływ CSR PR na budowanie wizerunku marki

CSR z angielskiego jest to Corporate Social Responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. Mówiąc ogólnie to strategie wizerunkowe związane z zarządzaniem firmą w taki sposób, aby dobrowolnie uwzględniać interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z pracownikami. Zgodnie z teorią Corporate Social Responsibility przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za wpływ na środowisko naturalne i społeczeństwo. W związku z tym interesy firmy prowadzone powinny być w taki sposób, aby przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju, dobrobytu i zdrowia społeczeństwa. W CSR szczególny nacisk kładzie się na przejrzyste i etyczne postępowanie zarządców firm i przedsiębiorstw.

 

Co możesz zyskać wdrażając idee CSR w swojej firmie?

Wdrażając idee związane z CSR w swojej firmie możesz wiele zyskać pod względem wizerunkowym. To bardzo dobry sposób na zyskanie lojalnych klientów i przychylności lokalnych władz. Strategie Corporate Social Responsibility mają wpływ na budowanie wizerunku zarówno małych, lokalnych przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji.

Według badań Forbes, aż 94% przedstawicieli pokolenia Y (osób urodzony pomiędzy 1980, a 2000 rokiem) uważa, że firmy powinny być społecznie zaangażowane. Coraz większe grono konsumentów przy wyborze produktów czy usług, zwraca uwagę na takie czynniki, jak wpływ marki na środowisko czy stosunek firmy do pracowników. Obecnie firmy muszą konkurować ze sobą już nie tylko jakością produktów czy ceną, ale także kwestiami wizerunkowymi.

Innym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę, jest pozyskiwanie zaangażowanych pracowników. Wprowadzenie i zarządzanie strategiami mającymi na celu wyrównanie szans, czy zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i stabilności w miejscu pracy, przyciągają uwagę potencjalnych kandydatów. Osoby, które czują się w pracy docenione, mają możliwości rozwoju i zapewnione np. pakiety socjalne, częściej angażują się w wykonywane zadania i dbają o wizerunek firmy, także na zewnątrz. W ten sposób przyciągasz i zatrzymujesz u siebie najlepszych pracowników.

 

usuwanie opinii

 

 

Rośnie świadomość społeczeństwa na tematy związane z CSR

Świadomość związana z Corporate Social Responsibility cały czas wzrasta. Dorasta kolejne pokolenie osób, którym zależy nie tylko na tym, aby kupić jak najtaniej, tylko na tym, żeby kolejne pokolenia również mogły cieszyć się np. z czystej, niezaśmieconej planety. Coraz większa jest również świadomość na temat praw pracowników i warunków pracy. Oczywiście nikt nie wymaga od małego, lokalnego przedsiębiorstwa, żeby oferowało pakiety socjalne i warunki zatrudnienia, jak w Googlowskim multiplex. Jednak informacja o tym, że w danym miejscu wdrażane są strategie CSR może przyciągnąć duże grono zaangażowanych społecznie pracowników i konsumentów.

Do wzrostu świadomości na ten temat przyczynił się również konkurs CSR zorganizowany przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu. Był to konkurs przeznaczony dla uczniów szkół średnich oraz studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia, z całej Polski. Konkurs dotyczył praktycznych i teoretycznych zagadnień związanych z dobrymi praktykami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu największych firm w Polsce.

Wśród firm, które angażują się społecznie działających na polskim rynku, wymienić można np. Barlinek. Jest to firma zajmująca się produkcją warstwowych podług drewnianych. Barlinek wspiera ekologię i angażuje się w działania wspomagające ratowanie środowiska naturalnego. Na wyróżnienie zasługuje również firma Provident. W 2020 r. po raz 6 otrzymała ona prestiżową nagrodę tygodnika „Polityka” – Złoty Listek CSR za najbardziej zaangażowaną społecznie politykę firmy.

Jak skutecznie pozycjonować strony?
21%
leadów więcej

Fałszywe opinie - jak sobie z nimi radzić?
Zadzwoń! +48 577 477 530